U nas nauka staje się pasją

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Uzyskanie tytułu technika elektroenergetyka transportu szynowego daje możliwość zatrudnienia w:

  • zakładach taboru kolejowego,
  • zakładach naprawczych taboru kolejowego,
  • zajezdniach metra,  trolejbusowych, tramwajowych,
  • przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym,
  • jako dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych i brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych oraz jako maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych( po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego jest przygotowany w zakresie:

  1. monitorowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych
  2. monitorowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych
  3. wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego
  4. wykonywania napraw środków transportu szynowego
  5. prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego

W trakcie nauki zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w urządzenia multimedialne oraz urządzenia i maszyny pozwalające posiąść sprawdzane na egzaminie umiejętności oraz wspierają pracę uczniów i kadry pedagogicznej podczas zajęć

Zajęcia z przedmiotów zawodowych wspierane są licznymi wycieczkami dydaktycznymi do kolejowych zakładów pracy

Lubelskie Zakłady Kolejowe gwarantują zatrudnienie po otrzymaniu tytułu technika.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego jest kierunkiem  objętym patronatem PKP PLK.

W czasie nauki szkoła zapewnia praktyki zawodowe a na najlepszych czekają stypendia naukowe fundowane przez PKP.

Uczniowie po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika  mają zapewnioną pracę w spółce PKP PLK.

Filmy promujące kierunek

https://vimeo.com/150681909

https://www.youtube.com/watch?v=kxLYcPxgaJc

Galeria

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij