U nas nauka staje się pasją

Technik transportu kolejowego

Uczeń zdaje egzaminy z kwalifikacji:

 • Kwalifikacja A.44. - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

uczeń zdobywa umiejętności polegające na

 1. organizacji i prowadzeniu ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
 2. uczy się obsługi urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności
 3. poznaje zasady nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na stacji kolejowej

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. testowej  - gdzie należy rozwiązać test wyboru złożony z 40 pytań dotyczących sygnalizacji kolejowej, zasad prowadzenia ruchu kolejowego, sposobu obsługi urządzeń lub łączności kolejowe.
 2. praktycznej -  polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej prowadzenia ruchu kolejowego. Uczeń ma za zadanie opisać czynności wykonywane przez pracownika posterunku ruchu, wypełnić dokumenty związane z wyprawianiem i przyjmowaniem pociągów na stację lub dokumentację prowadzoną podczas  sytuacji szczególnych na przykład usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 • Kwalifikacja A.45. - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

uczeń zdobywa umiejętności związane z

 1. planowaniem przewozów pasażerskich i towarowych
 2. planowaniem i realizacją przewozu osób, przesyłek i ładunków
 3. uczy się zarządzać pociągami i ładunkami

W tej kwalifikacji egzamin również składa się z dwóch części:

 1. testowej – gdzie test wyboru złożony jest z 40 pytań dotyczących, pracy manewrowej, sposobu zestawiania pociągów, zadań poszczególnych pracowników zatrudnionych przy przewozach pasażerskich i towarowych oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa transportu kolejowego.
 2. Cześć praktyczna jest projektem w którym należy zaplanować prace przewozową, rozliczyć koszty lub zaplanować zakupy   środków transportu kolejowego takich jak lokomotywy czy wagony.

Nauka w szkole odbywa się w nowoczesnej pracowni wyposażonej w środki multimedialne i salach informatycznych  z podłączeniem do sieci Internet.

W trakcie nauki uczniowie odbywają dwie praktyki zawodowe w klasie drugiej i w trzeciej.

Praktyka w klasie drugiej  realizowana jest w Polskich Kolejach Państwowych gdzie uczniowie dobywając umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku dyżurnego ruchu czy nastawniczego, poznają obsługę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zasady prowadzenia ruchu na posterunkach oraz zasady bezpieczne pracy. Praktyka ta trwa pół roku podczas którego uczniowie jeden dzień w tygodniu uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracodawcę w zakładzie pracy PKP.

Praktyki w klasie trzeciej mają wymiar jednego miesiąca, uczniowie w tym czasie nie uczęszczają do szkoły tylko odbywając całodniowe zajęcia w zakładzie pracy. Część pierwsza zajęć trwa dwa tygodnie i obejmuje zadania związane z praca stacji rozrządowej na lubelskich Tatarach, uczniowie poznając prace manewrową i sposoby zestawiania i rozrządzania taboru kolejowego.

Kolejne dwa tygodnie uczniowie spędzają w zakładach Przewozów Regionalnych obserwując prace stacji, dyspozytury, obsady konduktorskiej pociągów czy rewidentów taboru.

Szkoła prężnie współpracuje  z zakładami branży kolejowej między innymi:

 • PKP - Polskie Linie Kolejowe, który to zakład dla uczniów klas kolejowych funduje stypendia naukowe absolwentom zaś oferuje pracę na różnych stanowiskach.
 • PKP  - Intercity, PKP PLK - umożliwia wycieczki dydaktyczne  do zakładów naprawczych taboru szynowego i na bocznice kolejową.

Film promujący kierunek

https://www.youtube.com/watch?v=q7nOObAf76s&t=9s

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij