Rekrutacja do Bursy nr 7 na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do burs rozpoczyna się 15 czerwca 2016 r. o godz. 8.00 drogą elektroniczną poprzez poniższy adres WWW:

https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/lublinbursy

W przypadku braku możliwości lub trudności w zarejestrowaniu się w systemie elektronicznym należy: wydrukować i wypełnić wzór wniosku zgłoszeniowego (link poniżej pt. Wniosek rekrutacyjny do wypełnienia ręcznego) wraz z załącznikami, złożyć go w pokoju nr 4 w budynku szkoły (obok którego Bursa nr 7 jest zlokalizowana).

Procedura postępowania:

  1. Rejestracja kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej (czyli przez stronę https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/lublinbursy) i wypełnienie elektroniczne wniosku.
  2. Pobranie i wydrukowanie wniosku, pobranie i wydrukowanie odpowiednich załączników i ich wypełnienie (odpowiednie załączniki są dostępne poniżej).
  3. Złożenie wydrukowanego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje na temat zasad kontynuacji i postępowania rekrutacyjnego znajdują się w dokumencie:

Zasady kontynuacji zamieszkania w bursie i przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do burs na rok szkolny 2016/2017

Dokumenty:

Wniosek rekrutacyjny do wypełnienia ręcznego - tylko w przypadku braku możliwości rekrutacji poprzez system elektroniczny

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny - załącznik nr 1

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - załącznik nr 2a

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata - załącznik nr 2b

Odległość szkoły od miejsca zamieszkania - załącznik nr 3

Objęcie pomocą GOMS, MOPS - załącznik nr 4

Rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie - załącznik nr 5

Kandydat jest uczniem oddziału sportowego, szkoły sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego - załącznik nr 6

Kandydat został przyjęty jako laureat konkursu lub olimpiady - załącznik nr 7

Kandydat ukończył szkołę z wyróżnieniem - załącznik nr 8

 

Oświadczenie o byciu uczniem/kandydatem danej szkoły

 

Potwierdzenie woli zamieszkania

 

Dokładne informacje o terminach rekrutacji znajdują się w zakładce p.t. Terminy rekrutacji (dokument pdf).


 

Godło i patron szkoły

Współpracujemy

Jesteśmy również na: